Online TV - M 1
MENU

 

Comments on this page:
Comment posted by Brandal, 05/28/2013 at 9:39am (UTC):
Ano, člověk me1 „bfdt pravdivfd“, revgaoat v souladu se sebou, se svfdm nitrem, naučit se bez nepředjemnfdch pocitů ředkat ne, kdyş opravdu vnitřně chce ředci ne. A ředkat ne, je-li potřeba ho vyje1dřit, i tehdy, kdyş to druhfdm nevyhovuje. Je ale třeba počedtat s tedm, şe pouşited onoho „ne“, i kdyş bude souladne9 s nitrem, bude odvisle9 od skutečně dosaşene9 duchovned farovně jednotlivců. Takşe tam, kde jeden cedted ne , druhfd to stejně cedtit nemused.

Comment posted by Gabriel, 05/27/2013 at 7:56am (UTC):
Čvc17Zdeněk Pavelka Jirko, promiň, şe Ti tyke1m, ale přirostl jsi mi k sdrdci.Celou dobu jsem Tě slvoaedl a doufal şe, budeš prvned. Umedš kre1sně zpedvat, je to kre1sne9 co děle1š. Mně jsi faplně očaroval svfdmi Husličkami hlavně, kdyş jsi to zpedval bez muziky to bylo na mřaşened v ze1dech. Re1d bych Tě na vlastned oči viděl jak zpedve1š ty kre1sne9 moravske9 lidove9 a Tvojed maminku, ktere1 tak pěkně o Tobě hovořila. Jseš faşasnfd. Přeji Ti mnoho kre1snfdch chvil a take9 Tve9 mamince. Jsem Morave1k a vedm co je pro mne maminka, to nejlepšed a nejmilejšed v şivotě a Ty jsi to ne1dherně uke1zal, jak me1š svi maminku re1d. Přeji Ti mnoho štěsted a Tve9 mamince mnoho zraved. Zdeněk Pavelka

Comment posted by Antikomunistet, 03/22/2012 at 7:32am (UTC):
All of these articles have saved me a lot of headcaehs.Add comment to this page:
Your Name:
Your Message:

Dnes si 15 visitors na tejto stránke.
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free